โค้ดดิ้งโปรแกรม

โค้ดดิ้งไทยแลน

เลือกเนื้อหาบทเรียน

เนื้อหาบทเรียน

มาเขียนโปรแกรมภาษา java กันเถอะ ตอนที่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}

{loadmoduleid 179}

มาเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลกันเถอะ ตอนที่ 2

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}

 

มาเขียนโค้ดภาษาซีกันเถอะ ตอนที่ 1

แบบฝึกเขียนโค้ดโปรแกรม ครั้งที่ 3

แบบฝึก

แบบฝึก

 

แบบฝึก

 

แบบฝึก

 

แบบฝึก

 

แบบฝึก

 

 

 

{jcomments on}

แบบฝึกเขียนโค้ดโปรแกรม ครั้งที่ 2

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

 

แบบฝึกหัด

 

แบบฝึกหัด

 

แบบฝึกหัด

 

แบบฝึกหัด

 

 

 

 

{jcomments on}

[powr-social-media-icons id="dd459de7_1579417186937"]

บทเรียนเขียนโฟชาร์ต

มาเขียนผังระบบงาน และ โค้ด Java กันเถอะ ตอนที่ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}

{loadmoduleid 179}

ทำให้ดูหน่อย......ท่านสุดยอดรึเปล่า?

 

 

 

 

{jcomments on}

{loadmoduleid 179}

มาเป็นเกษตกรกันนะ....ตอนที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}

{loadmoduleid 179}

มาเป็นเกษตกรกันนะ.....ตอนที่ 2

 

 

 

 

 

{jcomments on}

{loadmoduleid 179}

มาเขียนผังงานระบบ และ โค้ด Java กันเถอะ ตอนที่ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}

{loadmoduleid 179}

ต่อบล๊อกเบส ด้วย Debugging With Scrat

Debugging With Scrat ตอนที่ 1

 

บทที่ 10 อธิบายวิธีการเขียนโค้ดจาวาแบบทำซ้ำ

บทที่ 10 การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ

บทที่ 10

บทที่ 10

ตัวอย่างที่ 1 //รับข้อมูลส่วนตัวจาก user และแสดงผล

import java.io.*;       //ต้องประกาศ import เมื่อต้องการใช้ class java.io หาค่าเฉลี่ย
public class Introduction        //ชื่อ class จะต้องชื่อเดียวกับ file    
{
  public static void main(String[] args) throws IOException       //method ที่ใช้สำหรับ run program, โยนทิ้งเมื่อมี exeption
    {   
         BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   //ประกาศคำสั่งที่ใช้ในการรับค่า
         System.out.println("Your name is...");                      //แสดงข้อความ
         String name = in.readLine();                                   //รับค่า name จาก user เป็นข้อความ
         System.out.println("Your age is...");                        //แสดงข้อความ
         String age = in.readLine();                                   //รับค่า age จาก user เป็นข้อความ
         System.out.println("Your occupation is...");             //แสดงข้อความ
         String occupation = in.readLine();                 //รับค่า occupation จาก user เป็นข้อความ
    }
}

--------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างที่ 2  //ให้ user กรอกตัวเลข เพื่อให้ระบบทำการบวกเพิ่มจำนวนตั้งแต่ 1 ไปเรื่อยๆจนถึงเลขที่ user กรอก

import java.io.*;         //ต้องประกาศ import เมื่อต้องการใช้ class java.io หาค่าเฉลี่ย
public class PlusContinue             //ชื่อ class จะต้องชื่อเดียวกับ file
{  
     public static void main(String[] args) throws IOException                  //method ที่ใช้สำหรับ run program, โยนทิ้งเมื่อมี exeption
   {   

         BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   //ประกาศคำสั่งที่ใช้ในการรับค่า
         System.out.println("Increase Number From 0 to...");                    //แสดงข้อความ
         String strNumber = in.readLine();                                      //รับค่า number เป็นข้อความ
         int number = Integer.parseInt(strNumber);                              //แปลงค่า number เป็นตัวเลข
         int i=0;                                                         //ประกาศตัวแปรเก็บค่าการวนซ้ำ
         int result = 0;                                                  //ประกาศตัวแปรเก็บค่าผลลัพธ์
         while(i<=number)                                        //วนซ้ำจนกว่าจะเท่ากับค่า number
         {   
          result = result+i;                                  //นำค่าบวกผลลัพธ์เดิมไปเรื่อยๆ
             i++;                                                          //เพิ่มค่าวนซ้ำ 1 ทุกๆรอบการวน
         }
         System.out.println("Result = "+result);                                //แสดงผลลัพธ์
    }
}

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างที่ 3 //คำนวนหาเส้นรอบวงสี่เหลี่ยม จากการรับข้อมูลความกว้างและความยาวของสี่เหลี่ยมจาก user

import java.io.*;        //ต้องประกาศ import เมื่อต้องการใช้ class java.io หาค่าเฉลี่ย
public class SqaurePerimeter            //ชื่อ class จะต้องชื่อเดียวกับ file
{
      public static void main(String[] args) throws IOException                //method ที่ใช้สำหรับ run program, โยนทิ้งเมื่อมี exeption
    { 
         BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   //ประกาศคำสั่งที่ใช้ในการรับค่า
        System.out.println("Input Square Width : ");                            //แสดงข้อความ
        String strWidth = in.readLine();                                        //รับค่า width จาก user เป็นข้อความ
        System.out.println("Input Square Length : ");                           //แสดงข้อความ
        String strLength = in.readLine();                                       //รับค่า length จาก user เป็นข้อความ

        double width = Double.parseDouble(strWidth);                            //แปลงข้อความ width เป็นตัวเลขทศนิยม
        double length = Double.parseDouble(strLength);                          //แปลงข้อความ length เป็นตัวเลขทศนิยม
        double result =  2*(width+length);                               //คำนวนผลลัพธ์เส้นรอบวงเป็นตัวเลขทศนิยม
        System.out.println("The Square Perimeter = "+result);                   //แสดงผลลัพธ์เส้นรอบวง 4 เหลี่ยมเป็นข้อความ
    }
}

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างที่ 4  //คำนวนหาพื้นที่ทรงกลม จากการรับข้อมูลรัศมีจาก user

import java.io.*;                 //ต้องประกาศ import เมื่อต้องการใช้ class java.io หาค่าเฉลี่ย
public class Circle3DArea                     //ชื่อ class จะต้องชื่อเดียวกับ file
{
    public static void main(String[] args) throws IOException           //method ที่ใช้สำหรับ run program, โยนทิ้งเมื่อมี exeption
    {  
       BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   //ประกาศคำสั่งที่ใช้ในการรับค่า
        System.out.println("Input Circle Radius : ");                     //แสดงข้อความ
        String strRadius = in.readLine();                                //รับค่า width จาก user เป็นข้อความ
        double radius = Double.parseDouble(strRadius);               //แปลงข้อความ length เป็นตัวเลขทศนิยม
        double result = Math.PI*radius*radius;                       //คำนวนผลลัพธ์เส้นรอบวงเป็นตัวเลขทศนิยม
        System.out.println("The Circle Area = "+result);                //แสดงผลลัพธ์พื้นที่วงกลมเหลี่ยมเป็นข้อความ
    }
}

ตัวอย่างที่ 5  //คำนวนหาพื้นที่สามเหลี่ยม จากการรับข้อมูลความยาวฐานและความสูงจาก user
import java.io.*;                            //ต้องประกาศ import เมื่อต้องการใช้ class java.io หาค่าเฉลี่ย
public class TriangleArea                  //ชื่อ class จะต้องชื่อเดียวกับ file
{    
    public static void main(String[] args) throws IOException                 //method ที่ใช้สำหรับ run program, โยนทิ้งเมื่อมี exeption
    {   
        BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   //ประกาศคำสั่งที่ใช้ในการรับค่า
        System.out.println("Input Triangle Base : ");                       //แสดงข้อความ
        String strBase = in.readLine();                                         //รับค่า base จาก user เป็นข้อความ
        System.out.println("Input Triangle Height : ");                     //แสดงข้อความ
        String strHeight = in.readLine();                                 //รับค่า height จาก user เป็นข้อความ
        double base = Double.parseDouble(strBase);                              //แปลงข้อความ base เป็นตัวเลขทศนิยม
        double height = Double.parseDouble(strHeight);                     //แปลงข้อความ height เป็นตัวเลขทศนิยม
        double result = 0.5*(base+height);                                      //คำนวนผลลัพธ์เส้นรอบวงเป็นตัวเลขทศนิยม
        System.out.println("The Square Area = "+result);                 //แสดงผลลัพธ์พื้นที่ 3 เหลี่ยมเป็นข้อความ
    }
}

 

--------------------------------------------------------------------------------------

=== >>>>   http://gaisorn.blogspot.com/p/java_20.html

--------------------------------------------------------------------------------------

 

แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 10

ใบงานที่ 10 อธิบายวิธีการเขียนโค้ดภาษาจาว่าแบบทำซ้ำ

p>  

 

{jcomments on}

บทที่ 9 อธิบายวิธีการเขียนโค้ดจาวาแบบลำดับ

บทที่ 9 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาแบบลำดับ

บทที่ 9

บทที่ 9

บทที่ 9

บทที่9

บทที่ 9

แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 9

ใบงานที่ 9 อธิบายวิธีการเขียนโค้ดภาษาจาวาแบบลำดับ

p>  

 

{jcomments on}

บทที่ 8 อธิบายวิธีแสดงโค้ดจาวา

บทที่ 8 แสดงโค้ดจาวา

บทที่ 8

บทที่ 8

แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 8

ใบงานที่ 8 อธิบายวิธีการแสดงโค้ดภาษาจา

p>  

 

{jcomments on}

บทที่ 7 อธิบายวิธีการใช้พื้นที่ทำงาน

บทที่ 7 การใช้พื้นที่ทำงาน

บทที่ 7

บทที่ 7

แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 7

ใบงานที่ 7 อธิบายวิธีการใช้พื้นที่ทำงาน

p>  

 

{jcomments on}

วิจัยการศึกษา นักศึกษาปริญญาโท ม.ราม

นำเสนอบทความวิจัย นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพิเศษ รุ่น 1

เสนอ อาจารย์ภายนอก  เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  *.pdf *.pptx
1 6014443001 น.ส.ยุพาวดี ชัยวิชิต ปฐมวัย ไฟล์ pdf yes   ไฟล์ pptx yes
2 6014443002 น.ส.สุรัสวดี อ่อนเจริญ  ลาออก    
3 6014443003 นายสุดตา ชูรัตน์ คอมพิวเตอร์ ไฟล์ pdf  ไฟล์ pptx  
4 6014443004 น.ส.อรอุมา มลาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ได้นำเสนอ  
5 6014443005 น.ส.วารุณี เตชะ ภาษาอังกฤษ  ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes
6 6014443006 น.ส.ณัฏฐ์นรี ละม้ายแข วิทยาศาสตร์ ไฟล์ pdf yes   ไฟล์ pptx yes
7 6014443007 น.ส.สรินนา ศรีเมือง สังคมศึกษา ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes
8 6014443008 น.ส.สุกัญญา จันทร์เปรม ปฐมวัย  ไฟล์ pdf yes  
9 6014443009 นายวีรชัย เฉิดฉาย สังคมศึกษา ไฟล์ pdf yes   ไฟล์ pptx yes
10 6014443010 น.ส.ฐิติมา แก้วหานาม ภาษาอังกฤษ ไม่ได้นำเสนอ  
11 6014443011 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาพร อันแสน ปฐมวัย ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes
12 6014443012 น.ส.สุนิสา ศิริมะณี ภาษาไทย ไฟล์ pdf yes   
13 6014443013 น.ส.พรรณิภา สังข์สีแก้ว คณิตศาสตร์  ไฟล์ pdf yes   ไฟล์ pptx yes
14 6014443014 น.ส.สุภาพร โคกแปะ ภาษาไทย  ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes
15 6014443015 น.ส.ศิรดา ศรีพั่ว  ลาออก    
16 6014443016 น.ส.อรสา ฟักเชือก วิทยาศาสตร์ ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes
17 6014443017 นางรวิวรรณ ศรีสุนนท์ สังคมศึกษา ไฟล์ pdf yes   ไฟล์ pptx yes
18 6014443018 น.ส.กนกวรรณ สมีดี สังคมศึกษา  ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes
19 6014443019 น.ส.ติญากร อุตฤทธิ์ คณิตศาสตร์  ไฟล์ pdf yes   ไฟล์ pptx yes
20 6014443020 นางมุกดาพรรณ พรธรรมคุณ วิทยาศาสตร์   ไฟล์ pdf yes  
21 6014443021 น.ส.รุ่งนภา น่วมน้อย วิทยาศาสตร์ ไฟล์ pdf yes  
22 6014443022 น.ส.กานต์พิชชา  ดาทอง ภาษาอังกฤษ ไฟล์ pdf yes   ไฟล์ pptx yes
23 6014443023 นายรัตนวัชร์ คําริน สังคมศึกษา  ไฟล์ pdf yes   ไฟล์ pptx yes
24 6014443024 น.ส.จุฑารัตน์ นาคมาลี สังคมศึกษา ไฟล์ pdf yes  
25 6014443025 น.ส.นุชนารถ เหลืองอร่าม คณิตศาสตร์ ไฟล์ pdf yes   ไฟล์ pptx yes
26 6014443026 น.ส.ภูษิดา อินทร์เคน ภาษาไทย ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes
27 6014443027 น.ส.กรกนก ทนงค์ บรรณารัษณ์ ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes
28 6014443028 น.ส.วิชุดาภรณ์ วิทักษบุตร การศึกษาพิเศษ ไฟล์ pdf yes  
29 6014443029 น.ส.พิมวรีช์ มังคละพงศธร คหกรรม ไฟล์ pdf yes  
30 6014443030 น.ส.พิชญานิน วาสะศิริ วิทยาศาสตร์ ไฟล์ pdf yes   ไฟล์ pptx yes
31 6014443031 น.ส.รวีวรรณ ภู่ประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes
32 6014443032 น.ส.พรสิริ ลีแสน สังคมศึกษา ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes
33 6014443033 น.ส.วราทิพย์ ศรีอ่ำอ่วม นาฏศิลป์ ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes
34 6014443034 น.ส.เมทิตา ชัยมา นาฏศิลป์ ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes
35 6014443035 น.ส.พัชรี ปัดชาพงษ์ วิทยาศาสตร์ ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes
36 6014443036 น.ส.อรทัย ขวาซุย ภาษาไทย ไฟล์ pdf yes  
37 6014443037 น.ส.เสาวณีย์ อําไพร ภาษาไทย  ไฟล์ pdf yes  
38 6014443038 นายธิวากร โมฆรัตน์ ภาษาไทย ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes
39 6014443039 น.ส.ธัญญารัตน์ ศรีชมชื่น ภาษาไทย ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes
40 6014443040 น.ส.ไพลิน พันสืบวงค์ คณิตศาสตร์  ไฟล์ pdf yes  
41 6014443041 ว่าที่ ร.ต. หญิงวรรณิศา จันทร์เสียงเย็น คณิตศาสตร์ ไฟล์ pdf yes  
42 6014443042 น.ส.เบญจมาศ พึ่งน้ำ คอมพิวเตอร์  ไฟล์ pdf yes  
43 6014443043 ว่าที่ ร.ต. อัษฎาวุฒิ ปัดมะลิด สังคมศึกษา  ไฟล์ pdf yes  ไฟล์ pptx yes

 

 

Add comment


Security code
Refresh

(Average rating 1 on 1 rating)

Tribu Alert Popup

วิจัยการศึกษา

การหาค่าประสิทธิภาพนวัตกรรม ครั้งที่ 3

หาประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3

การหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม ครั้งที่ 2

หาประสิทธิภาพ

การหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม ครั้งที่ 2

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ครั้งที่ 1

หาประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพครั้งที่ 1

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

February 2021
25
Thursday